Frågeformulär

Detta formulär innehåller frågor om dina åsikter om din hälsa. Denna information kommer att hjälpa dig att hålla koll på hur du mår och hur väl du kan göra dina vanliga aktiviteter. Tack för att din medverkan! Svara vardera av följande frågor. Markera med ett kryss i den ruta som bäst beskriver ditt svar.

Leave a Reply