Hälsotriangeln

halsotriangelnDet finns tre faktorer som kan stötta eller störa nervsystemets funktion. Tillsammans utgör dessa faktorer den så kallade hälsotriangeln.

Mekanisk irritation, till exempel när en nerv är klämd i ryggraden. Då drabbas området som nerven skickar sina signaler till.
I de fall nerven är smärtkänslig visar sig ofta dessa symptom som värk t ex i nacke och axlar, problem med höfter och knän mm. Genom strukturell påverkan, med behandling av muskler och skelett, arbetar vi med mekaniska störningar.

Kemisk obalans kan ha många olika orsaker som till exempel näringsbrist, gifter, hormonell obalans eller dåliga tarmbakterier.
Kemisk obalans ger ofta inga symptom eller har varit närvarande under så lång tid att symptomen upplevs som ett normaltillstånd. T ex kan sömnproblem, ångest, matsmältningsproblem m.m. ha att göra med mineralbrist eller andra obalanser i kroppen. Att rätta till vår näringsbalans, genom att reglera intaget av grönsaker, mineraler och vitaminer kan man få bukt med problemen.

Mental påverkan. Den enskilt viktigaste faktorn i välmående och hälsa är hur och vad vi tänker, samt hur stor vikt vi lägger vid våra känslomässiga upplevelser.
Känslomässiga konflikter som till exempel besvikelse, ouppfyllda förväntningar eller frustration kan lagras i kroppen som en fysiologisk reaktion eller ett minne i det undermedvetna. Olika känslor är kopplade till specifika organ och deras respektive energibanor, något som vi känner igen från t ex akupunkturen. Det finns många olika tekniker för att arbeta med den mentala balansen, och vi använder oss av ett flertal, bland annat den sk. NET tekniken (Neuro Emotional Tehnique).

Genom att stärka alla tre komponenterna i hälsotriangeln kan vi få en positiv spiral, där kroppen jobbar optimalt. När nervsystemet fungerar utan störningar, har din kropp mycket större kapacitet att klara av påfrestningar och obalanser och dessutom rätta till problem själv.

Istället för att lägga energi enbart på symptombehandling och smärtlindring kan fokus ligga på välmående och hälsa i ett långsiktigt perspektiv.

Leave a Reply