Kiropraktisk filosofi – nervsystemet kontrollerar allting

Kiropraktisk filosofi bygger på att nervsystemet kontrollerar allting. Nervsystemet består av tre delar: det centrala, det autonoma, och det enteriska (matsmältnings-) systemet. Det enteriska nervsystemet kan fungera även när ryggmärgskanalen är skadad eller vid en fullständig förlamning. Matsmältningsfunktionen är dock mycket påverkat av det autonoma nervsystemets funktion.

Nervsystemet kontrollerar allting i kroppen, även hur vi upplever saker, uppfattar samt värderar vår omgivning. Om nervsystemet inte skulle fungera skulle inte kunna knyta an till verkligheten, inte känna igen oss själva eller något runt omkring oss.

Vi kan skilja på medvetna och omedvetna minnen. Ett medvetet minne kan ibland lagras i det undermedvetna och störa specifika energikanaler (akupunktur meridianer). Det undermedvetna minnet anses vara miljoner gånger större och starkare än det medvetna minnet. Ditt undermedvetna lagrar enorma mängder information för att stödja våra överlevnadsfunktioner. Det sker både på en fullständigt undermedveten biokemisk nivå, dock även med stöd från en mer medveten nivå.

För att överleva och utvecklas krävs det att vi kommer ihåg och känner igen både positiva, utvecklande och negativa, livshotande händelser. Vårt “body memory”- dvs kroppsminne, är ett sätt för oss att göra detta. Förenklat kan detta beskrivas som att kroppens överlevnad är kopplad till en balans mellan de två delarna av det autonoma (automatiska) nervsystemet; det sympatiska och parasympatiska.

-Det sympatiska nervsystemet förbereder kroppen för självförsvar eller att fly från fara.

-Det parasympatiska nervsystemet ökar de uppbyggande och reparerande funktionerna i kroppen.

Av förklarliga skäl bör dessa två system fungera i balans med varandra. Är du lugn, i harmoni och befinner dig i ett vilosamt läge kan kroppen fokusera på att läka, bygga upp och förstärka där det behövs. Om du däremot är i akut fara, och behöver fly för ditt liv är det onödigt för din kropp att lägga energi på att läka ett sår eller kämpa mot en förkylning. Alla funktioner i kroppen går mot att öka din prestanda att fly; adrenalinutsöndringen ökar, pupillerna drar ihop sig osv. Detta är välkända reaktioner på stress. Ibland kan vi fastna i en stressfysiologi, trots att det inte finns någon akut fara. Det innebär att det är en störning mellan det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet, eftersom dessa system inte anpassar sig till din omgivning i en balans med varandra. Detta obalanserade tillstånd kan hota nervsystemets funktion. Konsekvensen är minskat välbefinnande och försämrad hälsa.
Kiropraktisk filosofi är baserad på två saker:

1) Nervsystemet kontrollerar och styr allting i kroppen.

2) Optimal funktion av nervsystemet tillåter kroppens egen inre intelligens att styra alla livsfunktioner, reparera och försvara.

Kiropraktik är en unik konst och vetenskap som tillåter kroppens egna inre krafter att underhålla och läka sig själv inifrån och ut, utan konstgjorda kemikalier eller kirurgiska ingrepp.

Leave a Reply