Hälsoundersökning

På kliniken använder vi oss av en undersökningsmodell som mäter nervsystemets funktion, oberoende av symptom.

De undersökningsmetoder vi utför inom ramen för våra behandlingar är framtagna ur vetenskap, mäter med hög precision och ger oss oberoende mätdata. Dessa metoder, tillsammans med mångårig erfarenhet inom kiropraktik och andra kunskapsområden , gör att vi kan erbjuda den bästa behandlingsformen på marknaden idag.

När du kommer till oss för kiropraktisk behandling lägger vi upp en behandlingsplan specifikt för dig. Varje utformning och uppföljning utformas utifrån dina behov. Generellt sett svarar kroppen bättre på tätare och mindre intensiva behandlingar i början – framför allt om du är ovan vid den här typen av behandling. Har du gått länge med problem innebär det att din kropp har blivit van vid det tillståndet och gör därför motstånd i början av en behandling.

Beroende på hur snabbt du svarar på behandlingen och i vilken fas av vård du befinner dig i justeras längden mellan besöken. Detta kan liknas vid att lämna in bilen på service med ett visst intervall, oavsett om den går dåligt eller inte, kan du underhålla kroppen och nervsystemet för att förebygga problem längre fram.

Under själva hälsoundersökningen genomförs neurologiska mätningar som ger objektiva mätdata. Vi använder högteknologisk utrustning för att detektera problem med – och hinder för nervsystemets funktion.

Samma del av nervsystemet som styr ditt hjärta, lungor, mage och andra organ, reglerar även din hud. Huden är för övrigt kroppens största organ. Genom att mäta temperaturskillnader längs ryggraden kan man påvisa störningar i nervsystemet, vilka påverkar andra vitala organ.

Ett annat sätt att påvisa avvikelser är att mäta tonus i muskler. Subluxationer (störningar på nerven av strukturell eller funktionell art) kring ryggraden gör att musklerna kring det området uppvisar högre elektrisk aktivitet. Utrustningen kan mäta upp till en miljondels volt i differens.

Vi tar även blodtryck i olika ställningar (sittande, stående och liggande) för att dokumentera eventuella skillnader.

Utöver dessa undersökningar gör vi även en hållningsanalys för att undersöka om det föreligger ojämnheter i hållningen. Vid behov kan även en balans-analys genomföras för att utröna om kroppens jämviktspunkt ligger långt ifrån kroppscentrum.

Leave a Reply