Vad är kiropraktik

Kiropraktisk filosofi är baserad på två saker:

1) Nervsystemet kontrollerar och styr allting i kroppen.

2) Optimal funktion av nervsystemet tillåter kroppens egen inre intelligens att styra alla livsfunktioner, reparera och försvara.

Kiropraktik är en unik konst och vetenskap som tillåter kroppens egna inre krafter att underhålla och läka sig själv inifrån och ut, utan konstgjorda kemikalier eller kirurgiska ingrepp.

På Kiropraktik & Wellness har vi en holistisk syn på läkande, därför jobbar vi med hälsa utifrån tre angreppspunkter: strukturell, mental och näringsmässig balans. Läs mer om den s k hälsotriangeln.
För att uppnå långvariga effekter ser vi till orsaken bakom dina symptom, hellre än att bara arbeta med symptomlindring.

Eftersom varje person är unik arbetar vi med en mängd olika tekniker där vi utnyttjar både “hårda” och mjuka metoder, för att på bästa sätt uppnå resultat i behandlingen.

Läs gärna mer om vår syn på hälsovård, de olika tekniker vi arbetar med och vad man ska tänka på vid orsaksbehandling och symptomlindring.

0 Comments on “Vad är kiropraktik

Leave a Reply