Sjukvård eller hälsovård

En jämförelse mellan sjukvård och hälsovård (Wellness)

Filosofin som ligger till grund för kiropraktiken bygger på är att nervsystemet kontrollerar allting i kroppen. Om en nerv blir svag eller irriterad, oavsett vart någonstans i nervsystemet, blir området som nerven skickar sina signaler till också svagt eller irriterat. Detta kallas för en subluxation.

Mindre än 10 % av nervsystemet känner smärta. I stor utsträckning bygger vårt sjukvårdsystem i Sverige på smärta och andra smärtliknande syndrom. Eftersom över 90% av nervsystemet inte ger ut smärtsignaler när det är stört, innebär det att man enbart behandlar en liten del av orsaken till problemet. Skolmedicinens största framgång är akutsjukvård, akuta infektioner och trauma, som till exempel hjärtinfarkter. En gradvis fysiologisk försämring kan skapa en infarkt, alltså – en störning som utvecklas utan symptom fram till ett kritiskt stadium.

Inom Kiropraktik & Wellness har vi tekniker som kan informera oss om när en nerv är påverkad i sin funktion, oavsett om du känner smärta kopplat till just det stället på kroppen eller ej. Ibland är vi inte uppmärksamma på ett problem förrän tillståndet är allvarligt och akut. Ett vanligt exempel är hjärtsjukdomar (ett av de vanligaste problemen i västvärlden) vilka oftast utvecklas utan symptom. Först när tillståndet blir kritiskt söker patienten hjälp och får då sjukvård – fokuserad på sjukdomen.

Långvarigt utvecklade störningar (försvagning av hjärtat, försämrat immunförsvar, allergier, artros, diabetes, m.m.) har ökat och blivit en större risk än infektioner och andra akuta eller traumatiska händelser för individens hälsa. Dessutom belastar dessa tillstånd vårt samhälles ekonomi i större utsträckning.
Långvariga obalanser är ett problem i kroppens inre kontroll. Medicin är ett försök att lösa problemet utifrån, efter att den inre kontrollen har slutat fungera som den ska.

De behandlingar som erbjuds på Kiropraktik& Wellness är ett alternativ till sjukvården, där vi arbetar med att förbättra nervsystemets många funktioner innan problemen har pågått för länge. Obehandlat kan störningar på nervsystemet leda till minskade funktioner i kroppens egna inre intelligens, drivkraft och läkande. Genom att behandla det som orsakar problem, kan vi hindra och vända den negativa spiralen innan sjukdomstillstånd uppnåtts. Istället för att enbart behandla symptomen behandlar vi orsaken direkt, vilket ger fokus på hälsobefrämjande vård (hälsovård) istället för sjukvård.

Inom Kiropraktik & Wellness-konceptet arbetar vi med en helhetssyn på hälsa ur ett holistiskt perspektiv. Vi jobbar med balans på flera olika plan, bland annat genom att behandla och stärka de tre delarna inom hälsotriangeln:
-strukturell balans
-mental balans
-näringsmässig balans

Kroppen har en fantastisk förmåga att läka sig själv när alla system fungerar som de ska. Genom att hjälpa nervsystemet att fungera utan störningar kan vi få din kropp att klara av påfrestningar och prestera optimalt.

Leave a Reply