Behandlingar

Vi erbjuder behandlingar på individanpassad nivå. I första hand arbetar vi utifrån ett
helhetsperspektiv där vi utifrån en inledande fullständig neurologisk hälsoundersökning utformar en individuell behandlingsplan. Målet är att med hjälp av de olika tekniker som erbjuds på Kiropraktik & Wellness förbättra nervfunktionen och få kroppen att arbeta optimalt. När nervsystemet fungerar utan störningar, har din kropp mycket större kapacitet att klara av påfrestningar och obalanser och dessutom rätta till problem själv.

Istället för att lägga energi enbart på symptombehandling och smärtlindring, kan fokus ligga på välmående och hälsa i ett långsiktigt perspektiv.

Är du enbart ute efter smärtlindring eller att bli av med ett symptom erbjuder vi naturligtvis även akutbehandlingar.

Som ytterligare ett steg i vårt utbud finns möjligheten att göra en s k Gait scan. Det innebär att vi analyserar dina fötters gång och belastning och beställer sedan specialutformade sulor, framtagna specifikt för dina fötter.

Leave a Reply