Symptom kan lura oss

Det är skillnad på symptombehandling och orsaksbehandling. Vi på Kiropraktik & Wellness arbetar i huvudsak med orsaksbehandling med syftet att få bort symptomen för gott.

Genom vår mångåriga erfarenhet vet vi att en del personer ofta avslutar sina behandlingar för tidigt. När symptomen minskar betydligt eller försvinner helt efter behandling, är det naturligt att tro att man är frisk. Personen återgår till sitt vanliga arbete och livsstil, varpå symptomen ofta kommer tillbaka. Anledningen till att symptomen återkommer, är att orsaken till problemet aldrig har blivit behandlad och fått möjlighet att läka ut ordentligt. När vi börjar behandla orsaken till problemen regerar alla olika: för vissa svarar symptomen omedelbart och försvinner eller minskar, för andra tar det längre tid.

Det kan också hända att kroppen tar ett stort steg framåt i den egna läkande processen efter en eller ett par kiropraktiska behandlingar. De långvariga kompensationerna som din kropp har byggt upp som svar på problemet, till exempel irriterade och smärtande ledband eller muskler, har kanske inte hunnit läka på samma sätt. I dessa fall kommer symptomen att finnas kvar, trots att kroppen är i en läkande fas. Här föreligger en risk att personen drar slutsatsen att man inte svarar på behandlingen, inte blir bättre och därför avslutar sin behandling. Att ta eget ansvar och att förstå var man befinner sig i sin behandlingsplan är ytterst viktigt.
Tala med din kiropraktor om du har funderingar eller frågor.

Trots att det ibland tar tid innan symptom och problem försvinner, är det väldigt bra att hela tiden fortsätta och stärka kroppens egna inre läkningskraft snarare än att förlita sig på smärtstillande mediciner.

Hur lång tid tar det att uppnå optimal hälsa? Om symptomen försvinner, anses vi friska för all framtid? Naturligtvis går det inte att svara på dessa frågor i absoluta termer. Det är lika relevant att fråga; hur lång tid måste man träna för att anses vältränad? Och när du är vältränad, men slutar träna – är du fortfarande vältränad? För hur länge, resten av livet? Vi vet att det är ett kontinuerligt arbete att underhålla sin fysik. Ditt nervsystem fungerar på samma sätt. Därför bör du träna kroppen och underhålla nervsystemet livet ut.

Det är lika smart att investera i optimal hälsa genom kiropraktisk wellness som att träna regelbundet och äta hälsosam näringsriktig mat. (Läs gärna mer om ”Hälsotriangeln”.)

Det är alltid positivt att behandla kroppen och därmed investera i en god hälsa – även när vi mår bra och är symptomfria. Tänk på att frånvaro av symptom inte behöver innebära att vi är 100% friska. På samma sätt kan en relativt enkel behandling ibland upplösa symptom som varit både långvariga och avsevärda.

Tillsammans med dig utformar vi en behandlingsplan för att du ska uppnå en bättre kroppslig balans och optimal hälsa.

Leave a Reply