Kiropraktiska tekniker

Olika tekniker för olika tillfällen

Många förknippar kiropraktik med “hårda tag” där man justerar kroppen så att det kan knaka ljudligt. Av naturliga skäl känns detta skrämmande för en del personer.

Det finns många kiropraktiska tekniker. Några tekniker kräver mer mekanisk kraft för att påverka kroppen, andra tekniker kräver minimal eller ingen kraft alls.
Dina behov avgör valet av teknik för bästa resultat.

Ibland kan kroppen svara bäst på en mer kraftfull behandling, som justerar obalanser och låsningar på ett fysiskt sätt. Vid exempelvis en akut kotförskjutning är en mer direkt kraftfull justering ofta bäst. En kraftfull mekanisk justering kan ibland ge en snabb och “mirakulös” förbättring. Ofta försvinner smärta och symptom omgående, men om de lokala mjukdelarna (som till exempel smärtkänsliga muskler eller ledband) är ansträngda kan symptomen fortsätta, även då en tydlig förbättring har skett. Kroppen behöver då tid att gå igenom den läkande processen till fullo innan samtliga symptom försvinner.

I andra fall svarar kroppen bäst på mjukare metoder, som aktiverar kroppens egna läkande mekanismer genom olika impulser. Problem eller kompensationer i din kropp som funnits under lång tid, svarar oftast bäst på mjukare behandlingsformer. Kroppen accepterar lättare ett mindre fysiskt kraftfullt ingrepp. Syftet med behandlingen är att kroppens egna inre resurser ska reagera på behandlingen för att kunna läka sig själv.

Att utöver det strukturella även arbeta med det mentala området samt den kemiska balansen i kroppen, är också viktigt för att den läkande processen ska gå framåt och vara hållbar. (Läs gärna mer under “Hälsotriangeln”)

Leave a Reply