Välkommen till Kiropraktik & Wellness

Vi erbjuder behandlingar på individanpassad nivå. I första hand arbetar vi utifrån ett
helhetsperspektiv där vi utifrån en inledande fullständig neurologisk hälsoundersökning utformar en individuell behandlingsplan. Målet är att med hjälp av de olika tekniker som erbjuds på Kiropraktik & Wellness förbättra nervfunktionen och få kroppen att arbeta optimalt. När nervsystemet fungerar utan störningar, har din kropp mycket större kapacitet att klara av påfrestningar och obalanser och dessutom rätta till problem själv.

Istället för att lägga energi enbart på symptombehandling och smärtlindring kan fokus ligga på välmående och hälsa i ett långsiktigt perspektiv.

Don Coil satte upp kliniken i Näsby Park 1989 och arbetar fortfarande aktivt som kiropraktor.
Don blev Dr. Chiropractic i USA 1984 och har sedan dess kontinuerligt vidareutbildat sig inom kiropraktik, neurologi, näringslära, akupunktur samt inom NET (Neuro Emotional Technique). Den sk NET tekniken möjliggör behandling av en av vår tids viktigaste behov ur hälsovårdssynpunkt; vår mentala balans. Don har även studerat och arbetat i Bejing och har mottagit diplom i traditionell kinesisk medicin.

Utifrån denna omfattande kunskap och erfarenhet möjliggörs bästa möjliga resultat utifrån ditt individuella behov.